دوره آموزشی

موجود
آموزش فتوشاپ حرفه ای مجازی
شروع از: 3,360,000 2,688,000 تومان
موجود
آموزش انیمیشن 2 بعدی
شروع از: 18,780,000 15,024,000 تومان
موجود
آموزش بازیگری
شروع از: 4,500,000 3,600,000 تومان
موجود
آموزش فیلمنامه نویسی
شروع از: 3,240,000 2,592,000 تومان
موجود
آموزش نمایشنامه خوانی
شروع از: 4,536,000 3,628,800 تومان
موجود
آموزش کارگردانی
شروع از: 5,940,000 4,752,000 تومان
موجود
آموزش تصویربرداری
شروع از: 5,040,000 4,032,000 تومان
موجود
آموزش فتوشاپ
شروع از: 6,300,000 5,040,000 تومان
موجود
آموزش نورپردازی تبلیغات
شروع از: 6,300,000 5,040,000 تومان
موجود
آموزش نورپردازی پرتره و مدلینگ
شروع از: 6,300,000 5,040,000 تومان
موجود
عکاسی و تصویربرداری حرفه ای
شروع از: 14,850,000 11,880,000 تومان
موجود
آموزش تدوین فیلم
شروع از: 10,800,000 8,640,000 تومان